Tarnów

Miasto Gospodarz Tarnów

Małopolska

Główny Partner Forum Inwestycyjnego

Musimy połączyć świat przedsiębiorców ze światem naukowców – to główny wniosek, który wypływa z wtorkowego panelu dyskusyjnego „Nauka a innowacje – moda, konieczność czy biznes?”. Zdaniem zgromadzonych ekspertów nie osiągniemy wysokiego pułapu rozwoju opartego o innowacje, jeśli nie stworzymy wspólnej platformy porozumienia, która pozwoli na dialog między firmami a badaczami.

 

 

Gorącą debatę reprezentowały oba środowiska: Paweł Buszman (Prezes Zarządu, American Heart of Poland), Stanisław Kowalski (Rektor, Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie), Jadwiga Laska (Rektor, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie), Leszek Nowicki (Prezes Zarządu, Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego) oraz Michał Żukowski (Prezes, Innteo). Dyskusję moderował Kazimierz Wiatr, senator, Przewodniczący Komisji Nauki, Edukacji i Sportu Senatu RP. Paneliści byli ze sobą zgodni– sprawna współpraca między nauką a biznesem to szansa na sprzężenie zwrotne, a obie dziedziny niewątpliwie potrzebują siebie nawzajem. Podstawowym problemem jest jednak to, że nie potrafią ze sobą rozmawiać.

Dlaczego nauka potrzebuje biznesu, a biznes nie rozwinie się bez nauki? W swojej wypowiedzi Stanisław Kowalski podkreślił istotę tej zależności – im prężniej rozwinięta gospodarka, tym większy procent PKB przeznaczony właśnie na naukę. Jeśli zaś nauka otrzyma pieniądze, tym większa szansa na wdrożenie innowacji do biznesu. Aby korelacja ta mogła jednak zadziałać w praktyce, niezbędna jest integracja obu środowisk, które wyznaczą sobie wspólne cele. O tym, że nie jest to proste, wspomniał Michał Żukowski. Bariera komunikacyjna nie pozwala przedsiębiorcom na skuteczne dotarcie do naukowców, a sami badacze często zatrzymują się na poziomie publikacji wyników swoich badań, nie wiedząc, jakie kroki podjąć dalej. Jadwiga Leska dodała jednak, że choć faktycznie problem leży po obu stronach, to przemysł powinien z większą uwagą śledzić publikacje naukowe. Często bowiem odpowiedź na bieżące potrzeby rozwoju produkcji opracowano już dawno, jednak dopiero kilkadziesiąt lat później doczekano się jej implementacji. Przykład skutecznego wdrożenia i efektów, jakie może przynieść przejście od teorii do praktyki, przedstawił Paweł Buszman. Spółka American Heart of Poland od początku blisko współpracuje z ośrodkami akademickimi, aby jednak robić to skutecznie, zdecydowała się również na pracownię doświadczalną. Osiągnięte wyniki w postaci pierwszych polskich stentów z biodegradowalnym pokryciem pozwoliły nie tylko przyczynić się obniżenia śmiertelności chorób układu krążenia w kraju, ale również otworzyć Polskę na światowy rynek.

W jaki sposób połączyć więc biznes i naukę? Leszek Nowicki zwrócił uwagę na rzadkie w Polsce rozwiązanie, czyli obecność spin-offów i spin-outów. Tymczasem to prosta droga do tego, aby naukowiec zrozumiał specyfikę biznesu i zauważył potrzebę wzajemnego otwarcia się. Drugą z propozycji jest popularyzacja idei dwu-, trzyletnich staży młodych naukowców w sektorze prywatnym. Intensywna praktyka przyniosłaby bowiem obopólne korzyści w postaci zmiany perspektywy, a każda strona zyskałaby nowe kontakty i szansę na nowe pomysły, skuteczne rozwiązania oraz efektywne wdrożenia.

Specjaliści przyznali, że w polskiej gospodarce skończyła się era konkurencji opartej na niskich nakładach na siłę roboczą. Aby nie doprowadzić do drastycznego zmniejszenia produktywności, a w prostej konsekwencji – osiąganego zysku, kraj potrzebuje zmiany. Tą zmianą jest właśnie innowacja jako wypadkowa owocnej współpracy dwóch obcych do tej pory gałęzi – biznesu i nauki.