Tarnów

Miasto Gospodarz Tarnów

Małopolska

Główny Partner Forum Inwestycyjnego

Instytut Studiów Wschodnich realizuje projekt pn. „Małopolska Przestrzeń Innowacji”, który

ma na celu wzmocnienie pozycji gospodarczej regionu aspirującego do roli lidera innowacji oraz wsparcie małopolskich średnich i małych przedsiębiorców z branży IT, life science, równoważonej energii w ekspansji na rynki zagraniczne.

Instytut Studiów Wschodnich realizując projekt przyczyni się do:

– merytorycznej dyskusji między sektorem biznesu i nauki na temat zacieśnienia współpracy w obszarze B+R;

– nawiązania długofalowych kontaktów przedsiębiorców z sektorem nauki;

– wzmocnienia kontaktów między przedsiębiorcami z kraju i zagranicy w obszarze nowych technologii;

– wsparcia małych i średnich przedsiębiorców we wdrażaniu i rozwoju produktów/usług a także ich wypromowania za granicą;

– promocji produktów/usług oferowanych przez małopolskich przedsiębiorców za granicą;

– promowania innowacyjnych projektów start-up-owych z Małopolski.

Działania projektowe skierowane są do małopolskich przedsiębiorstw oraz przedstawicieli ośrodków naukowych realizujących prace z zakresu B+R. Efekty projektu będą następujące:

  1. Przygotowanie i wydanie katalogu małopolskich firm innowacyjnych.

– Katalog wydany w j. angielskim, znajdzie się w nim 50 firm, każda z firm zaprezentuje swoje usługi/produkty. W katalogu podane będą dane kontaktowe, tak żeby potencjalny klient/inwestor mógł bez problemu skontaktować się z przedsiębiorcom.

  1. Kampania informacyjno-promocyjna dot. małopolskich firm innowacyjnych.

– stworzenie podstrony, gdzie będą prezentowane najważniejsze dane dla młodych przedsiębiorców.

  1. Przygotowanie i przeprowadzenie ścieżki „Małopolska Przestrzeń Innowacji” w ramach IX Forum Inwestycyjnego w Tarnowie i XXVI Forum Ekonomicznego w Krynicy – Zdrój
  2. Wyjazd trzech małopolskich przedsiębiorców, którzy zaprezentowali najciekawsze projekty star-up-owe na jedne z czołowych targów innowacji w Europie (Bruksela, listopad 2016).

 

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020. Wartość projektu wynosi 206 250,00 PLN, wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich wyniosła 175 312,50 PLN.